O společnosti

Lexmark International, Inc. (NYSE: LXK) nabízí podnikům všech velikostí široké spektrum tiskových a zobrazovacích produktů, softwaru, řešení a služeb, které pomáhají zákazníkům méně tisknout a více ušetřit. Perceptive Software, samostatný dodavatel softwaru v rámci skupiny Lexmark, je předním poskytovatelem softwaru pro správu podnikových informací (ECM), který pomáhá organizacím snadno spravovat jejich dokumenty a obsah po celou dobu jejich životnosti, zjednodušovat obchodní procesy a podporovat větší efektivitu provozu.

Zákazníci na celý život

Úspěch společnosti Lexmark tkví v komplexní péči o zákazníky. V rámci korporátní vize „Zákazníci na celý život“ si získáváme loajální zákazníky tím, že jim nasloucháme, předvídáme jejich potřeby a vytváříme pro ně hodnoty.

Mezinárodní působnost

V roce 2010 činily příjmy společnosti Lexmark 4 miliardy dolarů, přičemž přibližně 57 procent těchto příjmů pocházelo z prodeje v zahraničí. Naše produkty se prodávají ve více než 170 zemích v Severní a Jižní Americe, Evropě, na Středním východě, v Africe, Asii, oblasti Tichomoří a Karibiku.

Odpovědný zaměstnavatel a soused

Společnost Lexmark vykonává v rámci globální společnosti svou činnost jako sociálně odpovědná. Usilujeme o to, abychom dodržovali co nejlepší postupy v rámci principu udržitelnosti – abychom vyvážili ekonomické a společenské zájmy se šetrným přístupem vůči životnímu prostředí.
Chceme, abychom byli považování za společnost respektující lidská práva, zajišťující bezpečné pracovní podmínky a dodržující postupy chránící životní prostředí, jak v rámci naší vlastní organizace, tak u našich partnerů.