Laserski štampači u boji

Lexmark CS510de

#28E0070
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 7000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CS410dn

#28D0070
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
800 - 6000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CS310dn

#28C0070
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
500 - 5000 Strana
Brzina štampanja:
23 str/min

Lexmark CS310n

#28C0020
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
500 - 5000 Strana
Brzina štampanja:
23 str/min

Lexmark CS410n

#28D0020
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
800 - 6000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CS410dtn

#28D0120
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
800 - 6000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CS510dte

#28E0120
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 7000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX510de

#28E0512
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 7000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX410de

#28D0562
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
800 - 6000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX410e

#28D0512
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
800 - 6000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX510dhe

#28E0625
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 7000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX510dthe

#28E0562
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 7000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX410dte

#28D0612
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
800 - 6000 Strana
Brzina štampanja:
30 str/min

Lexmark CX310dn

#28C0562
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
500 - 5000 Strana
Brzina štampanja:
23 str/min

Lexmark CX310n

#28C0512
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
500 - 5000 Strana
Brzina štampanja:
23 str/min

Lexmark X950dhe

#22Z0688
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
5000 - 33000 Strana
Brzina štampanja:
45 str/min

Lexmark X748de

#34T5051
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
3000 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark C748de

#41H0070
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark C746dn

#41G0070
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 9200 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark C746dtn

#41G0120
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 9200 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark C748dte

#41H0120
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark C746n

#41G0020
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
1500 - 9200 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark C748e

#41H0020
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark X748dte

#34T5052
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
3000 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark X746de

#34T5050
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
3000 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
33 str/min

Lexmark X925de

#24Z0677
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
5000 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
31 str/min

Lexmark X950de

#22Z0072
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
5000 - 33000 Strana
Brzina štampanja:
45 str/min

Lexmark C950de

#22Z0001
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
4000 - 33000 Strana
Brzina štampanja:
50 str/min

Lexmark X952de

#22Z0073
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
5000 - 33000 Strana
Brzina štampanja:
50 str/min

Lexmark X954de

#22Z0074
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
5000 - 33000 Strana
Brzina štampanja:
55 str/min

Lexmark X792de

#47B1066
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark C925de

#24Z0070
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
2500 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
31 str/min

Lexmark C792de

#47B0071
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark X792dte

#47B1067
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark C792dte

#47B0072
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark X792dtfe

#47B1068
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark X792dtme

#47B1187
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark X792dtpe

#47B1186
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark X792dtse

#47B1188
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark C792e

#47B0070
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark C792dhe

#47B0073
Tip uređaja:
Color Laser
Mesečna količina štampanja:
2500 - 25000 Strana
Brzina štampanja:
47 str/min

Lexmark C925dte

#24Z0601
Tip uređaja:
Kolor LED
Mesečna količina štampanja:
2500 - 10000 Strana
Brzina štampanja:
31 str/min